In Actie

Spreekster Jennifer Delano

Jennifer Delano is in te huren om jou, jouw bedrijf of 

jouw groep mensen vooruit te schoppen!

Mail nu voor een boeking naar: info@zijspreekt.nl

"Pesten is niet Leuk"

Jennifer Delano is intitatiefneemster van ”PestenIsNietLeuk’’. Haar doel is om hiermee duidelijk te maken dat pesten een gedrag is wat niet getolereerd mag worden in deze wereld. Deze beweging begon te rollen toen ze live op RTV Noord-Holland geïnterviewd werd over haar boek; ‘’Dagboek van een gepest kind.’’ Met dit boek levert Jennifer Delano, als ervaringsdeskundige, het eerste autobiografisch dagboek van iemand die gepest is op de Nederlandse markt. Het is een toegankelijke bijdrage aan de acceptatie van worden gepest.


De jaren erna is de focus steeds meer komen te liggen op ‘het voorkomen van pesten’ i.p.v. ‘hoe om te gaan nadat je gepest bent’? Want uiteindelijk bleek de wens te liggen bij het bij de kern aanpakken van het probleem en dat is natuurlijk dat pesten moet worden voorkomen. Vanuit deze invalshoek is het spel WeFace.it ontwikkeld.
Op www.WeFace.it vind je alle informatie hierover!

Free Publicity

Een van de bekendste onderdelen van PR is free publicity. Het PR bedrijf van Jennifer  máákt het nieuws om media-aandacht te krijgen. De artikelen die daaruit voortvloeien worden veel meer en beter gelezen, en zijn stukken geloofwaardiger dan advertenties. Meestal is het daarom heel wat goedkoper om free publicity uit te besteden dan een dure advertentiecampagne uit te rollen.

Workshops en trainingen